ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้...(ทฤษฏีไฟ)

ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้


การสันดาปหรือการเผาไหม้(combustion)

การเผาไหม้ คือ ปฎิกิริยาทางเคมี ซึ่งเชื้อเพลิงได้รวมตัวกับออกซิเจน จากอากาศและปล่อยพลังงานความร้อนและแสงสว่าง

องค์ประกอบของไฟ (fire triangle)

การที่จะเกิดไฟขึ้นได้นั้น ต้องมีองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ
เชื้อเพลิง (fuel) ซึ่งจะอยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส
ออกซิเจน (oxygen) ซึ่งะมีอยู่ในอากาศประมาน 21% โดยปริมาณ
ความร้อน (heat) พอเพียงที่จะติดไฟได้
เมื่อมีองค์ประกอบทั้ง 3 ครบแล้วไฟจะเกิดลุกไหม้ขึ้นและเกิดปฎิกิริยาลูกโซ่

การใช้สามเหลี่ยมของไฟ(the use of the fire triangle)


สามเหลี่ยมของไฟ แสดงให้เห็นว่าไฟจะเกิดขึ้นได้ต้องมีองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ เชื้อเพลิง(ในรูปแบบของไอระเหย) อากาศ(ออกซิเจน) และ ความร้อน (ถึงอุณหภูมิติดไฟ) และการที่จะดับไฟนั้น ก็ต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งออกไป

.................................................................................................................

ที่มาจาก: http://การันตีโลโก้พรีเมี่ยม.com/fire%20traning/fire_1.phpทีมงานทองก้อนไลท์เซฟตี้
วีดีโอ...ฝึกซ้อมแผนทางนํ้า53