ซ้อมแผนทางนํ้า53


ซ้อมแผนทางนํ้า53รวมภาพชุด 1


รวมภาพชุด2


รวมภาพชุด3


ใต้สะพานพระราม8ฝั้งธนบุรี
มีหน่วยงานมาร่วมจำนวนมาก
ได้แก่
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
สถานีดับเพลิง บวรมงคล
สถานีดับเพลิง บางขุนนนท์
สถานีดับเพลิง สามแสน
สถานีดับเพลิง ดาวคะนอง
นักประดานํ้าของ สปภ.
หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน วชิรพยาบาล
กองทัพเรือไทย
เจ็ตสกีกู้ชีพของอาสาสมัคร
และอีกหลายหน่วยที่ไม่ได้เอ่ยชื่อ
ขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลา
มาร่วมฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้
..........................................................
วีดีโอ...ฝึกซ้อมแผนทางนํ้า53