ประวัติสถานีดับเพลิงบวรมงคล


 

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล
กองปฏิบัติการดับเพลิง 4
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร


 
ประวัติสถานีดับเพลิงบวรมงคล

·       ก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2507  เปิดทำการเมื่อปีพุทธศักราช 2508    บนที่ดินของกระทรวงการคลัง 
มีเนื้อที่  1  ไร่ 1  งาน  54  ตารางวา
·       ลักษณะอาคารเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  มีความสูง  1  ชั้น อาคารหันหน้าไปทางทิศตะวันออกติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา  อาคารบ้านพัก  4  ชั้น  2  หลัง
·       ตั้งอยู่เลขที่ 1212  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 44  ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงบางยี่ขัน  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์/โทรสาร  0-2424-2823
วิสัยทัศน์
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล เป็นองศ์กรหลักในพื้นที่ ทั้งทางบกและทางน้ำ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน


 
เขตพื้นที่รับผิดชอบ

ทางน้ำ   พื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงและกู้บวรมงคล
          ลำน้ำเจ้าพระยา  ระหว่าง   สะพานกรุงธน   ถึง    สะพานพระปิ่นเกล้า

ทางบก  พื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงและกู้บวรมงคล
ทิศเหนือ             ถนนราชวิถี ถนนสิรินทรตลอดแนว
ทิศใต้                  ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี
ทิศตะวันตก        ถนนจรัญสนิทวงศ์พื้นที่รับผิดชอบ ประมาณ       53        ตารางกิโลเมตร

 ...............................................................


 แผนที่ตั้งของสถานีดับเพลิงบวรมงคล

วีดีโอ...ฝึกซ้อมแผนทางนํ้า53