กองทัพเรือ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๓

กองทัพเรือ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๓

      กองทัพเรือ โดย กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ร่วมกับ กรมเจ้าท่า ตำรวจน้ำ และกรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า - สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน พื้นที่บางนา - พระประแดง และพื้นที่โรงเรียนนายเรือ - อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จังหวัดสมุทรปราการ สามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือกับทางศูนย์ช่วยเหลือ ฯ ต่าง ๆ ดังนี้
      - ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทงของ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ที่ สายด่วน ๑๖๙๖ หรือหมายเลข ๐๘๑ ๘๓๕ ๖๖๒๙, ๐๘๑ ๘๓๕ ๖๕๙๓, ๐ ๒๔๑๒ ๖๙๖๓ หรือหมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๓๐๙๓ และ ๕๓๐๙๔
      - ศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม สายด่วน ๑๑๙๙
      - ศูนย์ตำรวจน้ำบางรัก กองบังคับการตำรวจน้ำ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๕ ๗๑๘๗ หรือ สายด่วน ๑๑๙๖
      - ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ศูนย์พระราม สายด่วน ๑๙๙ และ สถานี ดับเพลิง บวรมงคล หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๔ ๒๘๒๓
(ที่มา : กลน.กร.)

วีดีโอ...ฝึกซ้อมแผนทางนํ้า53